Giao cấu với trẻ em dưới tuổi vị thành niên

Ngày hỏi:28/10/2014
Luât sư cho tôi hỏi nếu mình giao cấu với trẻ em dưới tuổi vị thành niên mà 2 người vậy thì mình sẽ chiệu khung hình nào theo pháp luật

  Nội dung này được Luật sư Phạm Tiến Quyển tư vấn như sau:

  • - Thuật ngữ " trẻ em dưới tuổi vị thành niên " là người chưa thành niên dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật dân sự. Không có người dưới tuổi vị thành niên.

   Nếu giao cấu với người chưa thành niên sẽ bao gồm 03 trường hợp:

   - Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà hai bên tự nguyện thì không cấu thành tội phạm

   - Từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi mà tự nguyện thì cấu thành tội giao cấu với trẻ em

   Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em

   Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

   a) Phạm tội nhiều lần;
   b) Đối với nhiều người;
   c) Có tính chất loạn luân;
   d) Làm nạn nhân có thai;
   đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

   a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
   b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
   ---- Mọi trường hợp giao cấu với người dưới 13 tuổi đều cấu thành tội hiếp dâm trẻ em
   Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình "Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em"


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn