Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là gì?

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

    Bộ Luật hình sự 1999 15/1999/QH10

    Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là Biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội: buộc người chưa thành niên phạm tội phải chấp hành nghĩa vụ học tập, lao động dưới sự giám sát của chính quyền cơ sở và tổ chức xã hội được Tòa án giao trách nhiệm.

    Thời gian áp dụng của biện pháp này là từ 1 đến 2 năm. Nếu người bị áp dụng có tiến bộ thì thời gian này có thể được chấm dứt sớm hơn thời gian được ấn định (tối đa bằng một nửa thời gian được ấn định).


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn