Giấy triệu tập bị can không bắt buộc phải gửi cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú

Ngày hỏi:23/06/2021

Xin hỏi bên công an có thể gửi Giấy triệu tập bị can đến công ty nơi bị can làm việc được không? Hay bắt buộc phải gửi cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 182 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về triệu tập bị can như sau:

   Giấy triệu tập bị can được gửi cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị can làm việc, học tập. Cơ quan, tổ chức nhận được giấy triệu tập có trách nhiệm chuyển ngay giấy triệu tập cho bị can.

   Khi nhận giấy triệu tập, bị can phải ký nhận và ghi rõ giờ, ngày nhận. Người chuyển giấy triệu tập phải chuyển phần giấy triệu tập có ký nhận của bị can cho cơ quan đã triệu tập bị can; nếu bị can không ký nhận thì lập biên bản về việc đó và gửi cho cơ quan triệu tập bị can; nếu bị can vắng mặt thì có thể giao giấy triệu tập cho người thân thích của bị can có đủ năng lực hành vi dân sự để ký xác nhận và chuyển cho bị can.

   Như vậy, Giấy triệu tập bị can thì không bắt buộc phải gửi cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú mà có thể gửi cho cơ quan, tổ chức nơi bị can làm việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn