Hệ thống hình phạt là gì?

Hệ thống hình phạt là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Hệ thống hình phạt là Tập hợp các loại hình phạt thành thể thống nhất theo trật tự nhất định.

   Luật hình sự quy định nhiều hình phạt khác nhau, do đó các loại hình phạt cần được quy định như một hệ thống.

   Luật hình sự Việt Nam hệ thống hình phạt từ các hình phạt chính và hình phạt bổ sung.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn