Hiểu như thế nào về tội giết con mới đẻ?

Ngày hỏi:05/03/2016
Đề nghị luật sư tư vấn, như thế nào là tội giết con mới đẻ?

  Nội dung này được Luật gia Lê Thị Hoàng - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Lê Thị Hoàng - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội giết con mới đẻ như sau:
   “Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm” (Điều 94).

   Như vậy, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội giết con mới đẻ là trường hợp “người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết.”

   Tội giết con mới đẻ là trường hợp đặc biệt của tội giết người.
   Chủ thể của tội giết con mới đẻ là tội phạm có chủ thể đặc biệt, chỉ là người mẹ và người mẹ đó đang còn trong trạng thái mới sinh con, nghĩa là còn đang trang trạng thái tâm, sinh lý không bình thường do tác động của việc sinh con trong khoảng thời gian từ khi sinh cho đến ngày thứ 7. Đồng thời, phải kết hợp với hoàn cảnh đặc biệt là do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt ( ví dụ như đứa trẻ mới sinh có dị dạng,..)

   Hành vi phạm tội này gồm 2 dạng:

   - Giết con mới đẻ: Dạng hành vi phạm tội này không có gì đặc biệt so với hành vi phạm tội của tội giết người nhưng nạn nhân ở đây phải là con mới sinh (trong vòng 7 ngày tuổi).
   - Vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết: Ở dạng hành vi phạm tội này, tội giết con mới đẻ đòi hỏi phải có hậu quả chết người và lỗi của người vi phạm là lỗi cố ý gián tiếp (Lỗi cố ý gián tiếp là lỗi của người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra)
   Hành vi giết con mới đẻ được coi là trường hợp có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt vì hành vi giết người là do hoàn cảnh đặc biệt đưa lại, hơn nữa người phạm tội đã thực hiện trong tình trạng tâm sinh lý không bình thường, khả năng nhận thức và kiềm chế còn bị hạn chế. Do vậy, hình phạt được quy định cho tội này chỉ có một khung ở mức nhẹ là phạt cải tại không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn