Hội đồng tư vấn đặc xá được thành lập khi nào?

Ngày hỏi:26/08/2021

Cho hỏi một số vấn đề về đặc xá: Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ được thành lập khi nào? Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá là cơ quan nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 10 Luật Đặc xá 2018 có quy định:

   1. Khi có Quyết định về đặc xá, Chủ tịch nước quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá bao gồm Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ và các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức sau đây:

   a) Tòa án nhân dân tối cao;

   b) Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

   c) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

   d) Bộ Công an;

   đ) Bộ Quốc phòng;

   e) Bộ Tư pháp;

   g) Bộ Ngoại giao;

   h) Văn phòng Chính phủ;

   i) Văn phòng Chủ tịch nước;

   k) Cơ quan, tổ chức khác có liên quan do Chủ tịch nước quyết định khi thấy cần thiết.

   2. Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá là Bộ Công an.

   Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá giúp Hội đồng tư vấn đặc xá thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 35 của Luật này.

   ...

   Như vậy, theo quy định thì khi có Quyết định về đặc xá, Chủ tịch nước sẽ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá. Hội đồng bao gồm Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ và các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức theo quy định nêu trên. Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá là Bộ Công an.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đặc xá
  Hội đồng tư vấn đặc xá
  Quyết định đặc xá
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn