Kết luận giám định rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng rượu

Ngày hỏi:01/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hướng dẫn kết luận giám định đối với các bệnh rối loạn tâm thần. Cho tôi hỏi kết luận giám định rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng rượu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 4293/QĐ-BYT năm 2019 thì kết luận giám định rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng rượu như sau:

   1. Kết luận theo tiêu chuẩn y học:

   Căn cứ Tiêu chuẩn chẩn đoán hiện hành của Tổ chức Y tế Thế giới về các rối loạn tâm thần và hành vi (ICD-10), căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần giám định viên tham gia giám định xác định đối tượng giám định:

   a) Họ và tên;

   b) Có bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần hay không? Bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần gì (mã bệnh)? Tình trạng tâm thần trước, trong và sau khi xảy ra vụ việc?

   c) Tiêu chuẩn chẩn đoán:

   - Trong tiền sử có thời gian sử dụng rượu kéo dài;

   - Triệu chứng loạn thần trực tiếp do sử dụng rượu gây ra.

   - Các triệu chứng RLTT xuất hiện muộn sau một thời gian dài sử dụng rượu:

   + Biến đổi về nhận thức;

   + Rối loạn cảm xúc;

   + Biến đổi nhân cách, tác phong.

   + Có thể có hoang tưởng, ảo giác.

   2. Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi:

   a) Mất khả năng nhận thức và/ hoặc khả năng điều khiển hành vi: Hoang tưởng và/ hoặc ảo giác chi phối hành vi.

   b) Hạn chế khả năng nhận thức và/ hoặc khả năng điều khiển hành vi (có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi ở các vụ việc dân sự): Khi có biến đổi về nhận thức, cảm xúc, nhân cách và/ hoặc hành vi.

   c) Đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: Giai đoạn ổn định.

   Trên đây là quy định về kết luận giám định rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng rượu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám định y khoa
  Giám định tư pháp
  Người giám định
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn