Khách thể của tội phạm là gì?

Khách thể của tội phạm là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Khách thể của tội phạm là Quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.

   Khách thể của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm và được hiểu là đối tượng bị tội phạm xâm hại.

   Luật hình sự coi đối tượng bị tội phạm xâm hại là quan hệ xã hội. Bất cứ tội phạm nào cũng đều xâm hại một hoặc một vài quan hệ xã hội nhất định được Luật hình sự bảo vệ.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Bộ Luật hình sự 1999 Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn