Khi nào phạm tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản?

Ngày hỏi:14/03/2016
Như thế nào là tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản?

  Nội dung này được Luật gia Lê Thị Hoàng - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Lê Thị Hoàng - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, như sau:

   “1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
   2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.”

   Người phạm tội vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác khi có hành vi (trái pháp luật) gây thiệt hại cho người khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.

   Hành vi vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản đã xâm phạm đến những quy tắc sinh hoạt xã hội thông thường liên quan đến việc bảo vệ tài sản. Đó là những quy tắc sinh hoạt ai cũng có thể biết và có nghĩa vụ tuân thủ nhằm tránh gây ra những thiệt hại về tài sản.

   Tội phạm này đòi hỏi phải có hành vi gây thiệt hại xảy ra, và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Hậu quả mà hành vi vi phạm nói trên gây ra phải là thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên.
   Người phạm tội phải là những người đã thành niên (đủ 18 tuổi), có năng lực trách nhiệm hình sự. Những người dưới 18 tuổi có hành vi này thì không bị coi là phạm tội.
   Lỗi của người phạm tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản là lỗi vô ý. Người phạm tội có thể vô ý vì quá tự tin (biết có hành vi vi phạm, thấy trước hậu quả thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản có thể xảy ra nhưng tin hậu quả đó không xảy xa) hoặc vô ý vì cẩu thả (do cẩu thả không thấy trước hậu quả thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhưng có thể và phải thấy trước hậu quả đó).
   Khung hình phạt cơ bản có mức phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Khung hình phạt tăng nặng có mức phạt tù từ một năm đến ba năm nếu phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn