Khi xét xử người dưới 18 tuổi có bắt buộc đại diện của nhà trường nơi người phạm tội theo học phải có mặt không?

Ngày hỏi:10/01/2022

Cho tôi hỏi, khi xét xử người dưới 18 tuổi có bắt buộc đại diện của nhà trường nơi người phạm tội theo học phải có mặt hay không? Xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi cần bảo đảm những yêu cầu nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khi xét xử người dưới 18 tuổi có bắt buộc đại diện của nhà trường nơi người phạm tội theo học phải có mặt không?
   (ảnh minh họa)
  • Khi xét xử người dưới 18 tuổi có bắt buộc đại diện của nhà trường nơi người phạm tội theo học phải có mặt không?

   Căn cứ Điều 8 Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định về việc tham gia phiên tòa của người đại diện nhà trường như sau:

   - Những người sau đây phải có mặt tại phiên tòa theo quyết định của Tòa án:

   + Người đại diện của người dưới 18 tuổi;

   + Đại diện nhà trường nơi người dưới 18 tuổi học tập;

   + Đại diện của cơ quan, tổ chức nơi người dưới 18 tuổi lao động, sinh hoạt.

   - Trường hợp những người được quy định tại khoản 1 Điều này vắng mặt lần thứ nhất hoặc vắng mặt lần thứ hai vì lý do bất khả kháng, do trở ngại khách quan thì Tòa án phải hoãn phiên tòa.

   Trường hợp những người quy định tại khoản 1 Điều này vắng mặt lần thứ hai không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan nhưng để bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi thì Tòa án cũng có thể hoãn phiên tòa.

   Như vậy, khi xét xử người dưới 18 tuổi thi bắt buộc phải có người đại diện nhà trường nơi người dưới 18 tuổi học tập.

   Yêu cầu đối với việc vét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi

   Yêu cầu đối với việc vét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi được quy định tại Điều 7 Thông tư này như sau:

   - Khi xét xử vụ án hình sự quy định tại Điều 5 của Thông tư này, Tòa án phải thực hiện các quy định sau đây:

   + Phòng xử án phải được bố trí thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án;

   + Thẩm phán mặc trang phục làm việc hành chính của Tòa án nhân dân (không mặc áo choàng);

   + Việc tổ chức phiên tòa và bảo vệ phiên tòa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa;

   + Đối với những vụ án có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán thì Tòa án phải xét xử kín; đối với những vụ án khác có yêu cầu của người dưới 18 tuổi, người đại diện của họ hoặc để giữ bí mật đời tư, bảo vệ người dưới 18 tuổi thì Tòa án cũng có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai theo quy định tại Điều 327 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

   + Không xét xử lưu động đối với vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

   - Khi xét xử vụ án hình sự có bị cáo, người bị hại là người dưới 18 tuổi quy định tại Điều 4 của Thông tư này, Tòa án phải thực hiện theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chứa chấp tài sản phạm tội
  Cố ý phạm tội
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn