Khởi kiện tội hiếp dâm cách đây 10 năm?

Ngày hỏi:20/08/2014
Thưa luật sư, cách đây hơn 10 năm lúc đó em 8 tuổi và bị 1 người làm thuê cho gia đình em hiếp dâm. Vì lúc đó em sợ bố mẹ nên không dám nói ra. và bây giờ em muốn khởi kiện người đó thì cần những bằng chứng như thế nào để xác thực lại chuyện đó. Nếu bây giờ em quay camere và ghi âm lại cuộc nói chuyện của em và người đó có lời nhận tội của người đó thì có thể lấy đó làm bằng chứng để kiện người đó được không ạ. Mong luật sư và mọi người tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn!

  Nội dung này được Văn phòng luật sư Chính Pháp tư vấn như sau:

  • Văn phòng luật sư Chính Pháp xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

   Theo quy định của pháp luật thì "hiếp dâm" là hành vi "giao cấu trái ý muốn". Nếu người đã thành niên mà giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi thì dù có đồng thuận thì vẫn bị xử lý về tội hiếp dâm trẻ em. Nếu người đã thành niên mà giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi thì sẽ bị xử lý về tội giao cấu với trẻ em... Nếu thời điểm giao cấu, cả hai bên đều chưa thành niên thì sẽ không đủ căn cứ để xử lý.

   Vì vậy, bạn (và công an) cần có chứng cứ chứng minh thời điểm người đó giao cấu với bạn là thời điểm người đó đã thành niên và bạn chưa đủ 13 tuổi thì mới có căn cứ xử lý người đó về tội hiếp dâm trẻ em.

   Bạn có thể gửi đơn trình báo toàn bộ sự việc với công an và cung cấp các chứng cứ kèm theo (nếu có) để được xem xét giải quyết theo pháp luật.

   Nếu bạn có chứng cứ ghi âm, ghi hình thì hoàn toàn có thể tố cáo kẻ đó để xử lý theo pháp luật. Vụ việc được giải quyết thế nào lại phụ thuộc vào từng đối tượng phạm tội cụ thể và trình độ đấu tranh chống tội phạm của người tiến hành tố tụng. Nếu người phạm tội không chối cãi, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai phù hợp với lời khai của người bị hại và các chứng cứ khác thì đủ căn cứ kết tội.

   Bộ luật hình sự quy định:

   "Điều 23. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

   1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

   A) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng;

   B) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng;

   C) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng;

   D) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng."

   "Điều 8. Khái niệm tội phạm

   1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

   2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

   3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.".

   "Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

   1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

   A) Có tính chất loạn luân;

   B) Làm nạn nhân có thai;

   C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

   D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

   Đ) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

   A) Có tổ chức

   B) Nhiều người hiếp một người;

   C) Phạm tội nhiều lần;

   D) Đối với nhiều người;

   Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

   E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội

   G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

   4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

   5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

   Căn cứ vào các quy định pháp luật trên thì bạn hoàn toàn có quyền tố cáo người đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bạn. Bạn có thể cung cấp các chứng cứ ghi âm, ghi hình đó để cơ quan công an xem xét giải quyết. Đó cũng là một trong những căn cứ gián tiếp nhưng quan trọng để cơ quan điều tra đấu tranh với tội phạm.


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn