Không đồng ý với nội dung biên bản thi hành án tử hình thì có phải ký tên không?

Ngày hỏi:07/11/2020

Trường hợp có thành viên Hội đồng thi hành án tử hình hoặc người chứng kiến mà không đồng ý với biên bản thi hành án tử hình có bắt buộc phải ký tên vào biên bản đó không? Hay nếu không đồng ý thì không cần ký tên? Tư vấn cho tôi theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC (có hiệu lực từ 01/12/2020) thì biên bản thi hành án tử hình phải bảo đảm các nội dung sau đây:

   - Biên bản phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm thi hành án tử hình, nơi lập biên bản; những việc đã làm theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, tình hình, diễn biến trong khi thi hành án tử hình.

   - Biên bản phải được đọc cho Hội đồng thi hành án tử hình và những người chứng kiến nghe. Các thành viên Hội đồng thi hành án tử hình và người chứng kiến phải cùng ký vào biên bản, nếu có ý kiến khác hoặc không đồng ý với nội dung biên bản thì có quyền ghi vào biên bản và ký tên.

   Như vậy trường hợp không đồng ý với nội dung biên bản thi hành án tử hình thì vẫn phải ký tên vào biên bản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn