Kinh phí cho việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định thế nào?

Ngày hỏi:29/12/2016

Kinh phí cho việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang là sinh viên khoa Luật trường Đại học Cần Thơ, hiện tôi đang làm đề tài tiểu luận liên quan đến việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên phạm tội tại xã, phường, thị trấn. Nhưng những quy định của pháp luật về vấn đề này tôi còn chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Kinh phí cho việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Khánh Vy (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh phí bảo đảm cho việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định tại Điều 5 Nghị định 10/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội như sau:

   1. Nguồn kinh phí thực hiện việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội, bao gồm:

   a) Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành;

   b) Kinh phí của các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật;

   c) Đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

   2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về kinh phí bảo đảm cho việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 10/2012/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn