Làm dùm con dấu có bị khép vào tội làm giả con dấu không?

Ngày hỏi:08/03/2019

Có trường hợp người làm con dấu chức danh cho khách hàng, sau đó, chính khách hàng đó gọi điện lại và hỏi rằng: "Tôi làm con dấu này có bị xem là làm con dấu giả không? Tôi không làm cho tôi mà làm cho một người bạn, tôi rất lo lắng về điều này". Liệu làm con dấu chức danh có bị khép vào tội làm giả con dấu không các Luật sư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức như sau:

   1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Phạm tội 02 lần trở lên;

   c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

   d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

   đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

   e) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

   a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

   b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

   c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

   4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

   Như vậy, theo quy định này thì hành vi làm giả con dấu là việc người không có thẩm quyền đã tạo ra con dấu bằng những phương pháp nhất định để coi nó như thật. Việc làm giả này có thể là giả toàn bộ hoặc chỉ từng phần. Mục đích của việc làm giả là để thực hiện hành vi trái pháp luật. Trường hợp bạn được nhờ làm dùm thì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn