Làm giả hai con dấu của Ủy ban xã thì bị phạt tù mấy năm?

Ngày hỏi:28/09/2021

Làm giả hai con dấu của Ủy ban xã thì sẽ bị phạt tù mấy năm? Nhờ tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 sửa đổi Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo đó:

   1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Phạm tội 02 lần trở lên;

   c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

   Theo quy định thì trường hợp làm giả 02 đến 05 con dấu của cơ quan, tổ chức thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. Cho nên trường hợp làm giả hai con dấu của Ủy ban xã (cơ quan nhà nước) thì cũng bị phạt tù với mức này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn