Mức án cáo nhất của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ không quá 05 năm tù?

Ngày hỏi:10/08/2021

Mức án cáo nhất của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ là bao nhiêu theo luật hình sự?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 231 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ như sau:

   1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Phạm tội 02 lần trở lên;

   c) Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300.000.000 đồng trở lên;

   d) Gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

   3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   Như vậy, có thể thấy quy định pháp luật hình sự đặt ra về áp dụng mức án cao nhất là 05 năm tù đối với tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn