Nạn nhân buôn bán người được Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển hỗ trợ những gì?

Ngày hỏi:07/03/2019

Trong công tác phòng chống nạn buôn bán người, Bộ đội Biên phòng đã hộ trợ rất tốt công tác này, nhiều nạn nhân đã được Bộ đội Biên phòng giải cứu và đưa trả về gia đình. Liên quan đến công tác hỗ trợ. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Nạn nhân buôn bán người được Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển hỗ trợ những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nạn nhân buôn bán người được Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển hỗ trợ những chế độ quy định tại Điều 10 Thông tư 78/2013/TT-BQP quy định biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, cụ thể như sau:

   - Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển khi giải cứu hoặc chủ trì tiếp nhận nạn nhân do nước ngoài trao trả, có trách nhiệm hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân trong trường hợp cần thiết theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:

   + Bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ ăn, mặc và các vật dụng thiết yếu khác;

   + Chăm sóc sức khỏe ban đầu, hỗ trợ tâm lý xóa bỏ mặc cảm;

   + Hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian đi đường, hướng dẫn làm thủ tục nhận chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật đối với nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú.

   - Nạn nhân không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi tiếp nhận, làm các thủ tục chuyển ngay nạn nhân đến cơ quan chức năng để thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn