Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách mấy lần?

Ngày hỏi:26/07/2021

Cho hỏi theo quy định pháp luật thì người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách bao nhiêu lần? Trường hợp đã chấp hành xong 1/3 thời gian thử thách thì được xem xét rút ngắn thời gian thử thách chưa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách mấy lần?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 89 Luật Thi hành án hình sự 2019 có quy định về rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, theo đó:

   - Người được hưởng án treo được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách khi có đủ các điều kiện sau đây:

   + Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách;

   + Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật này; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động, bảo vệ an ninh, trật tự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

   - Người được hưởng án treo chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm 01 lần, mỗi lần từ 01 tháng đến 01 năm. Trường hợp thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế đã chấp hành ba phần tư thời gian thử thách.

   Căn cứ theo quy định này thì người được hưởng án treo được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách khi đã chấp hành được một phần hai (1/2) thời gian thử thách. Cho nên trường hợp mới chỉ chấp hành được 1/3 thời gian thử thách thì chưa được xem xét rút ngắn thời gian thử thách.

   Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế đã chấp hành ba phần tư thời gian thử thách.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT