Người dưới 14 tuổi tàng trữ, vận chuyển ma túy sẽ không bị xử lý?

Ngày hỏi:06/11/2020

Người dưới 14 tuổi có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Theo Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

   - Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định:

   + Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

   + Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

   ...

   Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, người từ đủ 14 tuổi - dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

   Như vậy, nếu người dưới 14 tuổi có hàng vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy theo khối lượng luật định cũng sẽ không bị xử lý hình sự và xử lý hành chính. Tuy nhiên phương tiện vi phạm sẽ bị tịch thu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn