Nội dung và biện pháp tuyên truyền phòng chống tội phạm

Ngày hỏi:02/06/2014
Tôi tham gia câu lạc bộ (CLB) công nghệ cao. Trong thời gian tới kế hoạch của chúng tôi là có chương trình tuyên truyền, để người tiêu dùng sử dụng công nghệ thông tin biết cách phòng chống loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Xin nêu rõ quy định về nội dung, hình thức tuyên truyền được Chính phủ quy định.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 25/2014 ngày 7/4/2014 của Chính phủ quy định về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao thì việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao như sau: Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục bao gồm: Chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao trong việc bảo vệ và giữ gìn an ninh, trật tự; phương thức, thủ đoạn và nguy cơ, tác hại của tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; Kiến thức, kỹ năng tự phòng, chống các nguy cơ của tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; kỹ năng ứng phó khi bị tấn công, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; biện pháp, kinh nghiệm phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Hình thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục: Gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, thảo luận trực tiếp; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua hoạt động tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt cộng đồng; các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cần được tăng cường đối với các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ Internet, viễn thông; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử và thương mại điện tử; tầng lớp thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên trong nhà trường phổ thông và các cơ sở giáo dục, đào tạo khác liên quan đến công nghệ cao; các hiệp hội, CLB trong lĩnh vực công nghệ cao và những địa bàn xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao. Trên đây là các nội dung về nội dụng và hình thức tuyên truyền, bạn nghien cứu vận dụng trong quá thực hiện nhiệm vụ của CLB.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn