Phạm tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 221 BLHS

Ngày hỏi:21/07/2000
Quy định của pháp luật về Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 221 BLHS?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 điều 221, thì người phạm tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 221 thì bị phạt tù từ bảy đến mười lăm năm tù, là tội phạm rất nghiêm trọng.

   Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy theo khoản 1 điều 221, nếu các tình tiết khác như nhau thì mức hình phạt đối với người phạm tội phụ thuộc vào những yếu tố sau:

   Người phạm tội dùng vũ lực phải bị phạt nặng hơn người chỉ đe dọa dùng vũ lực; người có hành vi đe dọa dùng vũ lực phải bị phạt nặng hơn người dùng thủ đoạn khác thì phải bị phạt tù nặng hơn người dùng thủ đoạn không nguy hiểm

   - Người phạm tội chiếm đoạt tài sản phải bị phạt tù nặng hơn người phạm tội chưa chiếm đoạt tài sản.

   Nếu các tình tiết khác như nhau thì người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kểm thì có thể được áp dụng dưới bảy năm tù. Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến mười lăm năm tù.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn