Phạm tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông theo quy định tại khoản 2 Điều 220 BLHS

Ngày hỏi:30/01/2002
Phạm tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông không có các tình tiết định khung hình phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 220?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 220 chỉ quy định một trường hợp phạm tội đó là gây hậu quả rất nghiêm trọng.

   Hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông gây ra là gây thiệt hại rất nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản cho người khác hoặc những thiệt hại rất nghiêm trọng khác cho xã hôi.

   Trong khi chưa có hướng dẫn chính thức, có thể vận dụng Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP để xác định hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông gây ra.

   Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, thì người phạm tội bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm rất nghiêm trọng.

   Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 2 Điều 220, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức thấp nhất của khung hình phạt (dưới hai năm tù). Nếu có nhiều tình tiết tăng nặng,không có tình tiết giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến bảy năm tù.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn