Phân biệt bốn nhóm tội phạm trong BLHS

Ngày hỏi:08/12/2009

Hiện nay, ở địa phương chúng tôi tổ hòa giải được đi vào hoạt động có hiệu quả, nhất là giải quyết các vướng mắc, tranh chấp, xích mích trong nội bộ nhân dân. Các thành viên trong tổ hòa giải thường là người cao tuổi, có đức độ, được mọi người tôn trọng. Nhưng việc giải thích pháp luật là một việc khó, nó đòi hỏi phải đọc và nắm bắt được pháp luật. Chúng tôi là những cán bộ hưu về địa phương tham gia công tác xã hội, về luật rất cần sự tư vấn của luật gia và hôm nay xin luật gia phân tích các nhóm tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Pháp luật hình sự là một trong những ngành luật rất quan trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam; nó là công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng và chống tội phạm bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân... Pháp luật hình sự cũng góp phần chống mọi hành vi phạm tội, giáo dục mọi người có ý thức tuân thủ pháp luật. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong BLSH, tội phạm được phân thành bốn nhóm tội phạm khác nhau là: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Sự phân thành bốn nhóm tội phạm như vậy là biểu hiện của phân hóa trách nhiệm hình sự vừa là cơ sở thống nhất cho sự phân hóa trách nhiệm hình sự trong BLHS. Sự phân biệt này là cơ sở để xây dựng các khung hình phạt cho các tội phạm cụ thể. + Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; + Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; + Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười năm năm tù; + Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt là trên mười năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình. Trong thực tiễn, việc phân biệt các nhóm tội phạm với nhau có ý nghĩa đối với việc áp dụng các quy định của (BLHS) và các ngành luật có liên quan khác. Để hiểu rõ hơn các quy định của BLHS, ông cần tìm hiểu thêm trong các cuốn sách bình luận khoa học về phần chung và phần tội cụ thể được bán trong các hiệu sách.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn