Phân biệt lỗi vô ý do cẩu thả và sự kiện bất ngờ trong pháp luật Hình sự

Ngày hỏi:05/11/2018

Em là sinh viên năm 2 trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang học môn Hình sự và có thắc mắc về lỗi vô ý do cẩu thả và sự kiện bất ngờ. Cụ thể là em không thể phân biệt đuợc hai vấn đề này nên muốn nhờ mọi người phân biệt giúp. Em xin cảm ơn ạ !

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này thì có thể thấy, lỗi vô ý do cẩu thả thuộc về loại lỗi vô ý, là một trong những yếu tố cấu thành nên các loại tội phạm. Còn sự kiện bất ngờ là một trong những trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự. Cụ thể thì tại Khoản 2 Điều 11 và Điều 20 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định như sau:

   "Điều 11. Vô ý phạm tội

   Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

   ..........

   2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó."

   "Điều 20. Sự kiện bất ngờ

   Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự."

   Từ quy định trên, có thẻ thấy hai vấn đề này khác nhau ở một số điểm sau:

   Tiêu chí Lỗi vô ý do cẩu thả Sự kiện phất ngờ
   Lỗi Người thực hiện hành vi phạm tội có lỗi vô ý. Người thực hiện hành vi phạm tội không có lỗi.
   Về lý trí Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội buộc phải thấy trước và có thể thấy trước được hậu quả của hành vi đó. Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó.
   Về ý chí Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội không mong muốn hậu quả xảy ra. Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội không mong muốn hậu quả xảy ra.
   Về trách nhiệm hình sự Người thực hiện hành vi gây nguy hại cho xã hội phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc phân biệt lỗi vô ý do cẩu thả và sự kiện bất ngờ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn