Quy định của pháp luật về tội đe dọa giết người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân

Ngày hỏi:21/07/2000
Quy định của pháp luật về tội đe dọa giết người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Đe dọa giết người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân (điểm b khoản 2 Điều 103)

   Người bị đe dọa trong trường hợp này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 93Bộ luật hình sự về tội giết người. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người thi hành công vụ chỉ bị đe dọa sẽ bị giết và họ cũng tin rằng mình bị giết. Đây là cấu thành tăng nặng mới được quy định trong Điều 103 nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình tội phạm trong thời gian vừa qua, nếu chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội theo khoản 1 Điều 103 như trường hợp đe dọa giết người khác thì không thể hiện được tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi đe dọa giết người của bị cáo. Mặt khác, không động viên được những người làm nhiệm vụ chính đáng lại bị đe dọa.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn