Quy định về tội giả mạo trong công tác thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 284 Bộ luật hình sự

Ngày hỏi:21/07/2000
Tội giả mạo trong công tác được quy định tại Khoản 3 Điều 284 Bộ luật hình sự như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 284 Bộ luật hình sự chỉ quy định một tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, đó là giả mạo trong công tác gây hậu quả rất nghiêm trọng.
   Hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi giả mạo trong công tác gây ra lầ những thiệt hại rất nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và những thiệt hại vật chất cho xã hội. Cũng như đối với một số tội phạm khác, tuy chưa có hướng dẫn thế nào là gây hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi giả mạo trong công tác gây ra, nhưng căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự đối chiếu với hướng dẫn về các tội phạm khác trong Bộ luật hình sự, thì có thể coi các thiệt hại là hậu quả rất nghiêm trọng như đã trình bày ở phần trên.

   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 284 thì người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, cũng là tội phạm rất nghiêm trọng.

   Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo khoản 3 Điều 284, Tòa án cũng phải căn cứ vào các quy định về quyết định hình phạt tại Chương VII Bộ luật hình sự. Nếu người phạm tội có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên, không có tình tiết tăng nặng hoặc có nhưng mức độ tăng không đáng kể, người phạm tội có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, không phải là người có tổ chức, đáng được khoan hồng, thì Tòa án có thể áp dụng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt (dưới 7 năm tù) nhưng không được dưới ba năm tù. Nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tuy có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt tới mười lăm năm tù.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn