Sử dụng thuốc lắc và buôn xe lậu bị phạt như thế nào?

Ngày hỏi:03/11/2011
Anh cháu hỏi! Anh cháu bi bắt vì tội sử dụng thuốc lắc va buôn xe lậu !hiện nay đang bị tạm giam trong trung tâm giáo dục dạy nghề 0506 đà nẵng ,,đã bị tạm giam nửa tháng...theo như tội anh cháu thi bi phạt như thế nào hả chú,,,mong chú giúp cháu cháu xin chân thành cám ơn!
  • Thuốc lắc mà bạn nói là "ma túy". Nếu chỉ "sử dụng" ma túy mà không "tàng trữ, vận chuyển, buôn, bán" trái phép thì không phạm tội (BLHS sửa đổi năm 2009).

   Nếu anh bạn phạm tội buôn lậu thì sẽ bị xử phạt như sau:

   "Điều 153. Tội buôn lậu

   1. Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

   a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này;

   b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá;

   c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Có tính chất chuyên nghiệp;

   c) Tái phạm nguy hiểm;

   d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

   đ) Hàng cấm có số lượng rất lớn;

   e) Thu lợi bất chính lớn;

   g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác;

   h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

   i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

   k) Phạm tội nhiều lần;

   l) Gây hậu quả nghiêm trọng.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

   a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng;

   b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn;

   c) Thu lợi bất chính rất lớn;

   d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

   4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

   a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên;

   b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn;

   c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn