Tàng trữ, vận chuyển , mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy khác ở thể lỏng từ một trăm mililít dến dưới hai trăm mililít

Ngày hỏi:21/07/2000
Tàng trữ, vận chuyển , mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy khác ở thể lỏng từ một trăm mililít dến dưới hai trăm mililít?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp quy định tại điểm h khoản 2, điểm đ khoản 3, điểm d khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự quy định về tội sản xuất trái phép chất ma túy, chỉ khác ở chỗ chất ma túy khác ở thể lỏng trong trường hợp này không phải do người phạm tội sản xuất trái phép mà do người phạm tội tàng trữ, vận chuyển , mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.
   Do đơn vị đo lường được tính bằng mililít nên khi xác định các chất ma túy ở thể lỏng cần đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, nhất là đối với chất ma túy không được đóng thành ống có ký hiệu, hàm lượng, khối lượng... mà đơn vị gần bằng hoặc (trên, dưới) một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn