Thi hành khoản lệ phí Tòa án là một căn cứ tính thời hạn để xóa án tích

Ngày hỏi:21/07/2000
Tôi đã thi hành án xong đã 15 năm. Nay tôi làm đơn xin xóa án tích hồ sơ của tôi đã đầyđủ, tôi còn thiếu 100 ngàn nộp lệ phí tòa, tôi đã xin nộp tại Cục thi hành ándân sự tỉnh. Khi nộp hồ sơ cho Tòa án tỉnh, cán bộ Tòa án bảo của anh phải 5năm nữa mới xóa án được vì lý do phí Tòa bây giờ anh mới nộp. Tôi xin hỏitrường hợp của tôi, Tòa án trả lời có đúng không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Trường hợp bạn hỏi, do bạn không nêu rõ bạn phạm tộigì, hình phạt gì và mức phạt là bao nhiêu năm, do đó chúng tôi không thể khẳngđịnh cán bộ Tòa án trả lời trường hợp của ban đúng hay sai. Bởi vì, theo quyđịnh tại Điều 64, Điều 65 và Điều 66 Bộ luật Hình sự thì tùy từng trường hợp cụthể để xác định khoảng thời gian từ khi chấp hành xong bản án là khác nhau.

   Do vậy, chúng tôi nêu ra các trường hợp cụ thể là:

   Thứ nhất, Điều 64 Bộluật Hình sự thì những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

   1. Người được miễn hình phạt.

   2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tạiChương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặctừ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạnsau đây:

   a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạttiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

   b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đếnba năm;

   c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trênba năm đến mười lăm năm;

   d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từtrên mười lăm năm.

   Thứ hai, Điều 65Bộ luật Hình sự quy định về việc xoá án tích theo quyết định của Toà án nhưsau:

   1. Toà án quyết định việc xoá án tích đối với nhữngngười đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luậtnày, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độchấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trườnghợp sau đây:

   a) Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mớitrong thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thờihiệu thi hành bản án;

   b) Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm màkhông phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặctừ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

   c) Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tộimới trong thời hạn mười năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hếtthời hiệu thi hành bản án.

   2. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầuphải chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trởđi thì phải sau hai năm mới được xin xóa án tích.

   Thứ ba, Điều 66 Bộ luật Hình sự quy định quy định vềxoá án tích trong trường hợp đặc biệt như sau: Trong trường hợp người bị kết áncó những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi ngườiđó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị, thì cóthể được Toà án xoá án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thờihạn quy định.

   Bên cạnh đó, Điều 67 Bộ luật Hình sự quy định cáchtính thời hạn để xoá án tích như sau:

   “1. Thời hạn để xoá án tích quy định tại Điều 64 vàĐiều 65 của Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

   2. Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thìthời hạn để xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.

   3. Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hànhxong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.

   4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lạicũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.”

   Đối chiếu với các quy định trên đây thì trường hợpbạn hỏi theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Bộ luật Hình sự, bạn mới nộp xongkhoản lệ phí theo quyết định của bản án, do đó thời hạn để xóa án tích tính từngày bạn nộp hết tiền và thời hạn 01 năm, ban năm, năm năm, bảy năm hoặc trườnghợp đặc biệt để xác định cụ thể cho mình.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn