Thời hạn truy cứu TNHS đối với tội cưỡng đoạt tài sản

Ngày hỏi:14/05/2020

Ban Tuấn Tú (tuantu23xxxx@gmail.com) có thắc mắc là người có hành vi cưỡng đoạt tài sản cách đây 2 năm đến nay mới phát hiện thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Thời hạn truy cứu trách nhiệm tối đa là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Theo Điều 170 Bộ luật hình sự 2015 quy định các khung hình phạt của tội cưỡng đoạt tài sản như sau:

   + Khung 1: Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

   + Khung 2: Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

   + Khung 3: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

   + Khung 4: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

   - Theo Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

   + 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng.

   + 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng.

   + 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng.

   + 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

   - Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định phân loại tội phạm như sau:

   + Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

   + Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.

   + Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

   + Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

   => Như vậy, thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự ít nhất là 05 năm và lâu nhất là 20 năm (trừ một số trường hợp đặc biệt), do đó hành vi vi phạm diễn ra cách đây hai năm vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở thời điểm hiện tại, nếu có đầy đủ các cơ sở buộc tội.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn