Tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân buôn bán người của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển

Ngày hỏi:07/03/2019

Trên thực tế có một số nạn nhân của nạn buôn bán người đã được Bộ đội biên phòng giải cứu. Thường sau khi được giải cứu các nạn nhân sẽ được xác minh thân nhân để gửi về cho gia đình. Liên quan đến công tác trên Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân buôn bán người của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân buôn bán người của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được quy định tại Điều 8 Thông tư 78/2013/TT-BQP quy định biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, cụ thể như sau:

   - Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển giải cứu, tiếp nhận nạn nhân do nước ngoài trao trả, tiếp nhận trình báo của nạn nhân tự trở về, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   - Việc xác định nạn nhân phải dựa vào các nguồn tài liệu, chứng cứ sau:

   + Tài liệu, chứng cứ do cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp;

   + Thông tin, tài liệu do cơ quan giải cứu nạn nhân cung cấp;

   + Thông tin, tài liệu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp;

   + Tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cung cấp;

   + Lời khai, tài liệu do nạn nhân cung cấp;

   + Lời khai, tài liệu do người thực hiện hành vi liên quan mua bán người cung cấp;

   + Lời khai, tài liệu do những người biết sự việc cung cấp;

   + Các thông tin, tài liệu hợp pháp khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn