Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng?

Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Được coi là hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây ra nếu:

   - Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 1 người có tỷ lệ thương tật từ 41% đến 60% .

   - Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 41% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả mọi người từ 41% đến 60 % .

   - Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn