Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng?

Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Thiệt hại do hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây ra chứ không phải là giá trị ban đầu của tài sản bị hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng, trừ trường hợp giá trị ban đầu của tài sản bị hủy hoại hoàn toàn (mất hết giá trị sử dụng).

   Cũng như các trường hợp xác định giá trị tài sản khác, việc xác định giá trị tài sản trường hợp này cũng phải căn cứ vào giá thị trường tự do vào thời điểm xảy ra hành vi hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản, trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn