Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây hậu quả nghiêm trọng?

Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây hậu quả nghiêm trọng?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp do hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản đã gây ra những thiệt hại về vật chất, tính mạng, sức khỏe và các thiệt hại khác ngoài giá trị tài sản trực tiếp bị hủy hoại hoặc hư hỏng. Được coi là gây hậu quả nghiêm trọng do hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây ra nếu:

   - Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 1 người có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 40%.

   - Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả mọi người từ 21% đến 40%.

   - Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn