Tội dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm cố ý hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản?

Tội dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm cố ý hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Đây là trường hợp người phạm tội đã dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm để hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Do dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm nên tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản cao hơn.

   Chất nổ là những chất có sức công phá lớn, có tính nguy hiểm cao đối với con người, như: thủ pháo, lựu đạn, phốt pho, các chất hóa học khác dễ bị bốc cháy trong môi trường nhất định như: xăng, dầu, phốt pho, các chất hóa học dễ bị bốc cháy hoặc tự bốc cháy...

   Thủ đoạn nguy hiểm khác là thủ đoạn gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con người, như: thuộc độc, thuốc trừ sâu, diệt chuột, axit...


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn