Tội làm bằng giả và chạy trường

Ngày hỏi:31/05/2013

Năm 2011 do em có quen với lại 1 người bạn gái ở thủ đức tphcm. Do muốn lấy lòng cha mẹ của người bạn gái này nên khi cha mẹ người bạn gái này nhờ em để lo cho đứa em gái của bạn gái em vào học đại học tại đại học Hutech tphcm - Sau khi nhận lời tìm dùm thì em đã liên lạc được với 1 người giúp lo được chuyện này với giá tiền 4x vì lúc đó đang quen nhau nên em đã dẫn ba mẹ của người yêu em lên gặp người đó để thỏa thuận giúp lo trường !! - Sau khi bên ba mẹ bạn gái em và người làm gặp nhau sau khi thỏa thuận giá cả thì 2 bên đã làm với nhau và em gái của bạn gái em đã đậu vào đại học hutech tphcm - Sau này khi chuyện vỡ lỡ ra thì gia đình người bạn gái đã kiện em lên cơ quan công an tphcm . Hiện tại cơ quan công an ghép em 2 tội là giới thiệu người chạy trường và trong khi điều tra đã thấy trong email của em có những thông tin về em liên lạc chạy trường dùm ba mẹ của bạn gái em vậy em xin hỏi luật sư em sẽ bị tội ra sao xin cảm ơn !!

  • ​Pháp luật VN hiện nay không có tội "chạy trường". Với hành vi như bạn mô tả thì bạn có thể phạm tội làm môi giới hối lộ theo quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, nếu bạn còn liên quan đến việc làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức thì còn bị xử lý về tội này theo quy định tại Điều 267 Bộ luật hình sự, cụ thể như sau:

   Điều 290. Tội làm môi giới hối lộ

   Người nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

   a) Có tổ chức;
   b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
   c) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
   d) Phạm tội nhiều lần;
   đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;
   e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm:

   a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;
   b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

   a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
   b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

   Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.
   Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

   Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

   Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

   a) Có tổ chức;
   b) Phạm tội nhiều lần;
   c) Gây hậu quả nghiêm trọng;
   d) Tái phạm nguy hiểm.

   Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.
   Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn