Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Bộ Luật hình sự 2015

Ngày hỏi:13/07/2017

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Anh, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang là nhân viên ngân hàng. Tôi có tìm hiểu về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Bộ Luật hình sự 2015. Trong đó, một số nội dung tôi chưa hiểu rõ lắm. Nhờ quý cơ quan tư vấn giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Bộ Luật hình sự 2015. Hình phạt áp dụng đối với tội danh này là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Bộ Luật hình sự 2015
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018), được sửa đổi bởi Khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì:

   1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Phạm tội 02 lần trở lên;

   c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

   d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

   đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

   e) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

   a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

   b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

   c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

   4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

   - Dấu hiệu pháp lý của tội danh này là:

   Khách thể: Tội phạm này xâm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước.

   Chủ thể: Chủ thể của tội danh này là chủ thể thường, bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt tuổi luật định.

   Mặt khách quan: Có hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức. Đây là hành vi của người không có thẩm quyền cấp các giấy tờ đó nhưng đã tạo ra các giấy tờ đó bằng những phương pháp nhất định để coi nó như thật. Việc làm giả này có thể là giả toàn bộ hoặc chỉ từng phần. Mục đích của việc làm giấy tờ giả là để thực hiện hành vi trái pháp luật.

   Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.

   - Hình phạt áp dụng đối với tội danh này là:

   Đối với trường hợp thuộc cấu thành cơ bản: Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

   Đối với trường hợp thuộc cấu thành tăng nặng: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm (Khoản 2) hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm (Khoản 3).

   Trên đây là nội dung tư vấn về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Bộ Luật hình sự 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Vậy cho t&#244;i hỏi quy định tại điều 267 h&#224;nh vi lừa dối cơ quan, tổ chức thế thực hiện h&#224;nh vi phạm ph&#225;p luật đ&#227; bao gồm điều 267 k? Hiểu ntn về thực hiện h&#224;nh vi vi phạm ph&#225;p luật<br/>
  Trần Ngọc Sang (1 năm trước) Thích 0 | Trả lời
  Cho t&#244;i hỏi Luật sư,người giới thiệu l&#224;m chứng chỉ tin hoc v&#224; tiếng anh m&#224; kh&#244;ng qua đ&#224;o tạo m&#224; chỉ mua th&#244;i,c&#243; bị l&#224;m sao kh&#244;ng ạ?Trong khi đ&#243; người giới thiệu cũng k biết nơi l&#224;m ra chứng chỉ ấy.V&#224; chứng chỉ gốc hiện đ&#227; mất,cơ quan điều tra họ chỉ giữ chứng chỉ ph&#244; t&#244; c&#244;ng chứng th&#244;i.Hỏi.cơ quan điều tra họ gọi người được giới thiệu đến l&#224;m việc v&#224; khai ra người giới thiệu l&#224;m chứng chỉ,hỏi,cả người được giới thiệu v&#224; người giới thiệu c&#243; bị l&#224;m sao kh&#244;ng ạ?
  Nguyễn anh Đức (10 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
  Cho m&#236;nh hỏi: Người mua bằng cấp nghề giả v&#224; sử dụng th&#236; bị xử l&#253; như thế n&#224;o v&#224; căn cứ v&#224;o điều luật n&#224;o.
  Tan Pham Duy (9 tháng trước) Thích 1 | Trả lời
  Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 138/2013/NĐ-CP th&#236; người c&#243; h&#224;nh vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngo&#224;i việc bị phạt tiền, người sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả c&#242;n bị &#225;p dụng biện ph&#225;p khắc phục hậu quả l&#224; thu hồi văn bằng, chứng chỉ vi phạm.<br/>Ngo&#224;i ra, người l&#224;m bằng giả v&#224; sử dụng bằng giả c&#242;n c&#243; thể bị khởi tố theo quy định tại Khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật H&#236;nh sự 2017 về tội l&#224;m giả con dấu, t&#224;i liệu của cơ quan, tổ chức nếu c&#243; dấu hiệu của tội phạm (c&#243; hiệu lực từ ng&#224;y 01/01/2018).<br/>V&#236; bạn chưa tr&#236;nh b&#224;y cụ thể n&#234;n chưa c&#243; đủ căn cứ để khẳng định bạn sẽ bị xử l&#253; h&#224;nh ch&#237;nh hay h&#236;nh sự. Bạn c&#243; thể tham khảo b&#224;i viết sau:<br/>https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/giao-duc/su-dung-bang-dai-hoc-gia-co-pham-toi-khong-217029
  Trần Thị Thùy An (6 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
  Mặt kh&#225;ch quang của h&#224;nh vi sử dụng giấy tờ giả l&#224; c&#225;i g&#236; vậy bạn ?
  Huỳnh Tấn Dương (6 tháng trước) Thích 1 | Trả lời
  Hi bạn, theo m&#236;nh nghĩ l&#224; mặt kh&#225;ch quan của việc sử dụng giấy tờ giả l&#224; trường hợp người phạm tội kh&#244;ng c&#243; h&#224;nh vi “l&#224;m giả&quot; c&#225;c giấy tờ t&#224;i liệu tr&#234;n nhưng đ&#227; c&#243; h&#224;nh vi “sử dụng” ch&#250;ng để lừa dối cơ quan Nh&#224; nước, tổ chức hoặc c&#244;ng d&#226;n. &quot;Lừa dối” ở đ&#226;y c&#243; nghĩa l&#224; người phạm tội sử dụng c&#225;c đối tượng đ&#243; trong giao dịch với cơ quan Nh&#224; nước, tổ chức hoặc c&#244;ng d&#226;n khiến cho c&#225;c đối t&#225;c giao dịch tin đ&#243; l&#224; đối tượng thật. V&#237; dụ: Bạn sử d&#249;ng bằng tốt nghiệp giả để đi xin việc, được thăng chức, được tăng lương...
  Trần Thị Thùy An (6 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn