Tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới

Tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới là đem ma túy từ nước này qua nước khác dưới bất kỳ hình thức nào.

   Nhà làm luật chỉ quy đinh "qua biên giới" mà không giới hạn qua Việt Nam với các nước có biên giới với Việt Nam, do đó khi xác định trường hợp phạm tội này, ngoài hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới Việt Nam với các nước có biên giới với Việt Nam thì còn bao gồm hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ một nước không phải ở Việt Nam qua một nước thứ ba. Ví dụ: vận chuyển Hêrôin từ Thái sang Lào, từ Trung Quốc sang Myanma,... Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trong trường hợp này phải căn cứ vào Điều 6Bộ luật hình sự về hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Điều luật không quy định nhằm qua biên giới nên tình tiết này không phải là tình tiết thuộc ý thức chủ quan của người phạm tội, do đó chỉ coi là Tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới khi người phạm tội đã vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới. Nếu người phạm tội có mục đích đưa chất ma túy qua biên giới nhưng vì lý do nào đó mà người phạm tội chưa đưa được chất ma túy qua biên giới thì không được coi là vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn