Tội vi phạm quy định về quản lý vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

Ngày hỏi:12/07/2017

Tội vi phạm quy định về quản lý vật liệu hạt nhân được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Nguyễn Minh Anh, sống tại Tp.HCM. Hiện đang làm việc trong lĩnh vực dầu khí. Tôi có quan tâm và muốn biết thêm về tội vi phạm quy định về quản lý vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015. Hiện nay các tài liệu đề cập đến quy định mới này rất ít. Nhờ quý cơ quan tư vấn giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội vi phạm quy định về quản lý vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015. Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 310 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018), được sửa đổi bởi Khoản 112 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì:

   1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc xử lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

   a) Làm chết người;

   b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

   c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

   d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

   a) Làm chết 02 người;

   b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

   c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

   a) Làm chết 03 người trở lên;

   b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

   c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

   4. Vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

   5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   - Dấu hiệu pháp lý của tội danh này là:

   Khách thể: Tội phạm này xâm phạm đến chế độ quản lý Nhà nước về vật liệu hạt nhân, đồng thời xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; tính mạng, sức khỏe của công dân. Đối tượng tác động của tội phạm là vật liệu hạt nhân.

   Chủ thể: Là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi luật định. Cụ thể: Là người có trách nhiệm quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán vật liệu hạt nhân.

   Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội vi phạm quy định về quản lý vật liệu hạt nhân biểu hiện ở việc vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán vật liệu hạt nhân (có thể thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các quy tắc an toàn trong các giai đoạn trên) gây hậu quả về sức khỏe, tín mạng, tài sản của công dân, tổ chức.

   Hậu quả: Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của tội này. Nếu người thực hiện hành vi không gây hậu quả thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này (ngoại trừ Khoản 4 Điều luật).

   Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý.

   - Hình phạt áp dụng của tội danh này là:

   Đối với trường hợp thuộc cấu thành cơ bản: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

   Đối với trường hợp thuộc cấu thành tăng nặng: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (Khoản 2) hoặc phạt tù từ 15 năm đến 20 năm (Khoản 3).

   Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tội vi phạm quy định về quản lý vật liệu hạt nhân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Bộ Luật hình sự 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Vi phạm quy định
  Quản lý
  Bộ luật hình sự
  Tội nghiêm trọng
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn