Trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội là gì?

Ngày hỏi:29/12/2016

Trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội là gì? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Luật TP.HCM, hiện tôi đang làm đề tài tiểu luận liên quan đến việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên phạm tội tại xã, phường, thị trấn. Nhưng những quy định của pháp luật về vấn đề này tôi còn chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Điều kiện cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội được quy định thế nào?Trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội là gì? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Minh Trường (truong_nguyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 10/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội như sau:

   a) Tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội;

   b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội của Công an cấp huyện, xã; tạo điều kiện cho người được giáo dục thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật;

   c) Lập kế hoạch, tổ chức tập huấn, đào tạo về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; nội dung, phương pháp, kỹ năng giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục trong phạm vi địa phương mình quản lý;

   d) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện báo cáo tình hình, số liệu, kết quả, những tồn tại, nguyên nhân và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; tổng hợp, báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cùng cấp;

   đ) Định kỳ tổng kết, đánh giá việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 10/2012/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn