Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Ngày hỏi:30/11/2016

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao được quy định như thế nào? Và ở văn bản nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trần Anh Khoa (email: khoa***@gmail.com, sđt: 09485*****). Tôi hiện đang làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và muốn biết về trách nhiệm của mình trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao ra sao. Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao đã được quy định cụ thể tại Điều 26 Nghị định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

   Theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

   1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện các chính sách, đường lối, chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

   3. Cân đối, phân bổ kinh phí địa phương cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 25/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn