Trẻ 16 tuổi hiếp dâm bé gái 9 tuổi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngày hỏi:13/06/2019

Chào anh chị, địa phương tôi có trường hợp có đứa trẻ sinh ngày 27/7/2003 có hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi. Anh chị cho tôi hỏi bé trai đó có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Bé trai này thực hiện hành vi vào ngày 31/5/2019. Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 như sau:

   "Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
   ...

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

   a) Có tổ chức;

   b) Nhiều người hiếp một người;

   c) Đối với người dưới 10 tuổi;

   d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

   đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

   ..."

   Tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

   "Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

   1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

   2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này."

   Tại Điều 9 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 như sau:

   “Điều 9. Phân loại tội phạm

   1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:
   ...
   c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

   d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình."

   Theo quy định trên thì người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như phân tích thì tội phạm rất nghiêm trọng thì mức cao nhất của khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù.

   Theo quy định thì tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi có khung hình phạt tại Khoản 3 bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (đặc biệt nghiêm trọng). Do đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

   Bên cạnh đó, Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

   Kết luận: Theo như bạn trình bày là người này sinh ngày 27/7/2003 thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi vào ngày 31/5/2019. Do đó, trường hợp này người chưa đủ 16 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự như phân tích ở trên.

   Trên đây là nội dung vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chịu trách nhiệm hình sự
  Trách nhiệm hình sự
  Truy cứu trách nhiệm hình sự
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn