Trường hợp người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm

Pháp luật quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong trường hợp người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Tình tiết giảm nhẹ thực chất là một điều kiện của tự thú, có thể sau khi vụ án bị phát hiện họ đã giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm. Còn sau khi tự thú, người phạm tội giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự

   Là một điều kiện của tự thú nhưng lại là tình tiết giảm nhẹ độc lập, nếu chỉ có tình tiết này thì không thể gọi là người phạm tội tự thú được. Còn nếu đã xác định là người phạm tội tự thú thì không áp dụng tình tiết này là một tình tiết giảm nhẹ độc lập nữa.

   Tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm, là việc người phạm tội đã cung cấp những tin tức, tài liệu, bằng chứng có ý nghĩa thiết thực cho việc phát hiện và điều tra tội phạm. Ngoài việc cung cấp tin tức, người phạm tội bằng hành động thiết thực của mình đã giúp cơ quan điều tra phát hiện và điều tra tội phạm, như chỉ nơi cất giấu tang vật, chỉ nơi những người phạm tội khác đang trốn tránh, cùng cơ quan điều tra đến nơi cất giấu tang vật để thu hồi, …

   Trong trường hợp người phạm tội khai báo với các cơ quan điều tra về một tội phạm khác mà chưa bị phát hiện và tội phạm này không có liên quan gì đến mình, thì họ vẫn được giảm nhẹ trách nhiệm theo tình tiết này.

   Mức độ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của tình tiết này phụ thuộc chủ yếu vào giá trị của những tin tức mà người phạm tội đã cung cấp, hiệu quả của những tin tức và hành vi mà họ đã giúp đỡ.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn