Trường hợp phạm tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt, quy định tại khoản 3 điều 211 BLHS

Ngày hỏi:30/01/2002
Trường hợp phạm tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt quy định tại khoản 3 Điều 211 BLHS được pháp luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 211 cũng chỉ quy định một trường hợp phạm tội đó là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây ra là gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản cho người khác hoặc những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng khác cho xã hội.

   Cũng như đối với trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng, có thể vận dụng Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP để xác định hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây ra.

   Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật, thì người phạm tội bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm, cũng là tội phạm rất nghiêm trọng.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn