Trường hợp phạm tội theo khoản 2 điều 307 BLHS (tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật)

Ngày hỏi:21/07/2000
Trường hợp phạm tội theo khoản 2 Điều 307 (Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật) là trường hợp nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Khoản 2 của điều luật quy định hai tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, đó là: phạm tội có tổ chức và phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng.

   a) Có tổ chức

   Khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật có tổ chức là trường hợp có sự cấu kết giữa những người cùng thực tội phạm, trong đó có người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

   Khi xác định khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật có tổ chức cần chú ý trường hợp người có hành vi khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật là hành vi giúp sức của tội phạm làm sai lệch hồ sơ vụ án. Nếu người có khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật là hành vi giúp sức thì họ là đồng phạm với người phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

   Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức có thể không phải là người làm chứng, người phiên dịch, người giám định, nhưng người thực hành nhất thiết phải là người làm chứng, người phiên dịch, người giám định.

   b) Gây hậu quả nghiêm trọng

   Cho đến nay chưa có giải thích hoặc hướng dẫn nào là hậu quả nghiêm trọng do hành vi khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật gây ra và thực tiễn xét xử đối với tội phạm này cũng rất ít. Tuy nhiên, tham khảo hướng dẫn tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng đã được hướng dẫn đối với tội phạm khác, chúng ta có thể coi hậu quả nghiêm trọng do hành vi khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật gây ra nếu:

   - Khai gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật gây thiệt hại về vật chất có giá trị từ 50 triệu đống đến 150 triệu đồng.

   - Do khai gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội mà tội phạm đó là tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng, hoặc gây ra những hậu quả phi vật chất khác ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng, làm cho người bị kết án oan mất việc làm, hoặc để lọt người có tội để người này tiếp tục phạm tội mới.

   Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 307, người phạm tội bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, cũng là tội phạm ít nghiêm trọng.

   Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu chỉ thuộc một trong hai trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể được áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự phạt dưới 1 năm tù hoặc chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm. Nếu thuộc cả 2 trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến 3 năm tù. Nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 bộ luật hình sự thì người phạm tội vẫn có thể được hưởng án treo.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn