Trường hợp phạm tội theo khoản 3 Điều 307 BLHS (tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật)

Ngày hỏi:21/07/2000
Trường hợp phạm tội theo khoản 3 Điều 307 (Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật) là trường hợp nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Cũng tương tự như một số trường hợp đối với tội phạm khác, khoản 3 của điều luật quy định hai tình tiết là yếu tố định khung hình phạt có tính chất, mức độ nguy hiểm khác nhau trong cùng một khung hình phạt, đó là gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

   Cũng như đối với trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng do hành vi khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật gây ra, các cơ quan chức năng chưa có giải thích hoặc hướng dẫn hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tham khảo hướng dẫn tình tiết gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng đã được hướng dẫn đối với tội phạm khác, căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội này, chúng ta có thể coi hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng nếu:

   - Do khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật gây thiệt hại về vật chất có giá trị từ trên 150 triệu đồng đến 500 triệu đồng là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   - Do khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật dấn đến truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội mà tội phạm đó là tội rất nghiêm trọng hoặc gây ra những hậu quả phi vật chất khác ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến úy tín của cơ quan tiến hành tố tụng là hậu quả rất nghiêm trọng; nếu do khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội mà tội phạm đó là tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây ra những hậu quả phi vật chất khác ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 307, người phạm tội bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, là tội phạm nghiêm trọng.

   Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu chỉ gây hậu quả rất nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể được áp dụng Điều 47 bộ luật hình sự phạt dưới 3 năm tù, nhưng không được dưới 1 năm tù. Nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết tăng nặng , không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có thì mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến bảy năm tù.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn