Việc quản lý hồ sơ và theo dõi sự tiến bộ của người chưa thành niên phạm tội được giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định thế nào?

Ngày hỏi:29/12/2016

Việc quản lý hồ sơ và theo dõi sự tiến bộ của người chưa thành niên phạm tội được giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang là sinh viên trường Luật Hà Nội, hiện tôi đang làm đề tài tiểu luận liên quan đến việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên phạm tội tại xã, phường, thị trấn. Nhưng những quy định của pháp luật về vấn đề này tôi còn chưa rõ lắm. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Việc quản lý hồ sơ và theo dõi sự tiến bộ của người chưa thành niên phạm tội được giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Minh Châu (chaunguyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập, quản lý hồ sơ thi hành và theo dõi sự tiến bộ của người chưa thành niên phạm tội được giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định tại Điều 7 Nghị định 10/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội như sau:

   1. Hồ sơ thi hành và theo dõi sự tiến bộ của người được giáo dục gồm:

   a) Lý lịch cá nhân của người được giáo dục;

   b) Danh bản, chỉ bản;

   c) Bản sao bản án hoặc quyết định của Tòa án;

   d) Biên bản thông báo thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội;

   đ) Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức xã hội hoặc nhà trường phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục;

   e) Bản cam kết sửa chữa sai phạm của người được giáo dục, có ý kiến xác nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó;

   g) Biên bản các cuộc họp kiểm điểm của Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục;

   h) Bản báo cáo, nhận xét hàng tháng của người trực tiếp giám sát, giáo dục, giúp đỡ về việc chấp hành pháp luật và nghĩa vụ của người được giáo dục;

   i) Bản báo cáo hàng tháng của người được giáo dục về tình hình học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng và sự tiến bộ của mình;

   k) Các bản tự kiểm điểm (ba tháng một lần) của người được giáo dục, có ý kiến nhận xét của người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục;

   l) Biên bản ghi lời khai của người được giáo dục (nếu có);

   m) Các tài liệu về việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Nghị định này (nếu có);

   n) Quyết định của Tòa án về việc chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội nếu được chấm dứt thời hạn chấp hành;

   o) Giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội;

   p) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

   2. Trưởng Công an cấp xã lập hồ sơ ban đầu, gồm các tài liệu quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này chuyển cho Ủy ban nhân dân cùng cấp, tổ chức xã hội, nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục để quản lý, theo dõi, tổ chức thi hành và tiếp tục bổ sung các tài liệu quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o, p khoản 1 Điều này.

   3. Việc quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ thi hành và theo dõi sự tiến bộ của người được giáo dục theo quy định về công tác hồ sơ của Bộ Công an.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc lập, quản lý hồ sơ thi hành và theo dõi sự tiến bộ của người chưa thành niên phạm tội được giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 10/2012/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn