việc tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày hỏi:05/07/2016

Nhờ chương trình tư vấn pháp lý online trả lời cho mình câu hỏi này với: Mình để xe trước cửa nhà kẻ gian đã bẻ khoá lấy cắp. Sau một tháng sau thì mình và các bạn của mình phát hiện một người trong hiệu bảo dưỡng sửa chữa xe máy đang sử dụng xe máy của gia đình mình. Mình tìm hiểu thì được biết hiệu bảo dưỡng đó chuyên tiêu thụ tài sản của kẻ gian với giá rẻ. Vậy theo quy định của pháp luật việc tiêu thụ đó có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không ạ?

  Nội dung này được Đại học Kinh Tế Tp.HCM tư vấn như sau:

  • Việc tiêu thụ tài sản của kẻ gian mà biết rõ chiếc xe máy đó do phạm tội mà có thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc người bảo dưỡng xe máy tiêu thụ tài sản của kẻ gian là chiếc xe máy do phạm tội mà có thì theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 là phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cụ thể như sau theo điều 250:

   1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Có tính chất chuyên nghiệp ;

   c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;

   d) Thu lợi bất chính lớn;

   đ) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

   a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;

   b) Thu lợi bất chính rất lớn.

   4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

   a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;

   b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

   5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.

   Như vậy việc tiêu thụ đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cụ thể là chịu trách nhiệm hình sự theo điều 250- bộ luật hình sự năm 1999( có sửa đổi , bổ sung).


  Nguồn:

  Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn