08 nhiệm vụ của bảo tàng

Ngày hỏi:18/03/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ mọi người giải đáp như sau: Nhiệm vụ của bảo tàng là gì? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

   Theo đó, tại Khoản 24 Điều 1 Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009 có quy định về nhiệm vụ của bảo tàng như sau:

   - Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật;

   - Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;

   - Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hoá phục vụ xã hội;

   - Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của bảo tàng;

   - Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật;

   - Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

   - Tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với nhiệm vụ của bảo tàng;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung giải đáp về nhiệm vụ của bảo tàng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn