Báo chí đăng bài quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội phạt 50 triệu?

Ngày hỏi:09/10/2020

Khi cơ quan báo chí đăng bài quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì bị phạt bao nhiêu ạ? Xin được hỗ trợ theo quy định mới.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b Khoản 4 và Điểm a, b Khoản 10 Điều 8 Nghị định 119/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 1/12/2020) quy định như sau:

   - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sau đây: Quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

   - Biện pháp khắc phục hậu quả:

   + Buộc cơ quan báo chí cải chính, xin lỗi đối với hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 2; các điểm a, b, c, d, i và k khoản 3; các điểm a, b, c và d khoản 4; các điểm a, b và c khoản 5; các khoản 6, 7 và 8 Điều này.

   + Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin vi phạm quy định pháp luật đã đăng, phát trên báo điện tử, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình, đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b và c khoản 2; các điểm a, b, c, d, i và k khoản 3; các điểm a, b, c và d khoản 4; các điểm a, b và c khoản 5; các khoản 6, 7 và 8 Điều này.

   Như vậy, cơ quan báo chí khi có hành vi đăng bài quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn